Här kommer jag att lägga upp en kalkylator för att på ett enkelt sätt kunna räkna på viktiga parametrar kring utgivning av böcker.